top of page
Book with sounds-Kake Make is studying. Alphabet. (Kakė Makė mokosi. Abėcėlė)

Rekomenduojama 3–6 metų vaikams.

Tapk raidžių žinovu! Kartu su Kake Make mokykis linksmai ir išradingai!

Įgarsintos 29 abėcėlės raidės, žodžiai ir jų garsai.

Lengvai spaudžiamos raidės puikiai tinka mažųjų pirštukams.

Knygelę vartyti, klausyti ir mokytis bus paprasta ir be suaugusiųjų pagalbos.

Akį traukiančius paveikslėlius vaikai netruks atpažinti ir tai neleis nuobodžiauti.

Garsų pasaulis mažajam žmogui pradeda rūpėti vos gimus, o šiek tiek ūgtelėjus ir aplankius raidžių pažinimo etapui, jau norisi leistis ir į naujų žodžių paieškas. Tam reikalingas geras vedlys ir dažniausiai juo būna mama ir tėtis arba geru draugu iš knygelių tapęs personažas, toks kaip Kakė Makė. Vaidindama svarbų vaidmenį mažųjų gyvenime Kakė Makė įrodo, kad su ja smagu ne tik žaisti, pažinti pasaulį, savo jausmus ar kūną, bet ir kartu mokytis!

Atnaujinto leidimo, patogesnio formato edukacinė knygelė „KAKĖS MAKĖS ABĖCĖLĖ" – tai lyg raktas į dar neatrastą pasaulį, kuriame Kakė Makė savo draugus išradingai, žaidimo forma supažindina su 29 įgarsintomis abėcėlės raidėmis ir žodžiais.

Prie kiekvienos Kakės Makės garsiai ištariamos raidės rasite ir dailius, akį traukiančius iliustruotus paveikslėlius, kuriuos mažieji netruks atpažinti ir tarti. Bet čia žaidimas nesibaigia: išgirdus konkrečią raidę, galima sugalvoti vis naujų žodžių, taip tobulinant vaiko kalbinius įgūdžius, skatinant kalbos raidą ir plečiant žodžių lobyną.

Lengvai spaudžiamos raidės patogios mažųjų pirščiukams, tad vaikams vartyti knygelę ir klausytis įrašų bus paprasta ir be suaugusiųjų pagalbos. Be to, tai puikus būdas lavinti smulkiąją motoriką.

„KAKĖS MAKĖS ABĖCĖLĖ" – didžiulio vaikų (ir jų tėvelių) susidomėjimo bei pripažinimo sulaukusi edukacinė priemonė, noriai šuoliuojanti į pirkėjų krepšius, tad pelnytai pripažinta perkamiausia knyga. Kaip sako tėveliai: „Rimti reikalai vyksta ir žaidžiant!"

Dėmesio! Šioje abėcėlėje nėra nosinių raidžių!

*******

Recommended for children aged 3-6 years.

Become a letter expert! Together with Kake Make, learn in a fun and creative way!

29 letters of the alphabet, words and their sounds are voiced.

The easy-to-press letters are perfect for little fingers.

Flipping through the book, listening and learning will be easy and without the help of adults.

The eye-catching pictures will not take long to be recognized by the children and it will not let them get bored.

The little person starts to care about the world of sounds as soon as he is born, and after he grows up a little and visits the stage of getting to know letters, he already wants to start searching for new words. This requires a good guide, and it is usually mom and dad or a character who became a good friend from the books, such as Kake Makke. Playing an important role in the lives of the little ones, Kakė Makė proves that it is fun not only to play with her, to get to know the world, her feelings or her body, but also to learn together!

The updated edition, in a more convenient format, of the educational book "KAKES MAKES ALPHABET" is like a key to an as yet undiscovered world, where Kakė Makė introduces his friends to the 29 voiced letters and words of the alphabet in an inventive, playful way.

For each letter pronounced aloud by Kakė Makeka, you will also find beautiful, eye-catching illustrated pictures that the little ones will recognize and pronounce in no time. But the game does not end here: after hearing a specific letter, you can come up with new words, thus improving the child's language skills, promoting language development and expanding the vocabulary.

The easy-to-press letters are comfortable for little fingers, so it will be easy for children to flip through the book and listen to the recordings without the help of adults. It is also a great way to develop fine motor skills.

"KAKES MAKES ALPHABET" is an educational tool that has received great interest and recognition from children (and their parents), which willingly jumps into buyers' bags, so it is deservedly recognized as the best-selling book. As parents say: "Serious things happen while playing!"

Attention! There are no nasal letters in this alphabet!

Book with sounds-Kake Make is studying. Alphabet. (Kakė Makė mokosi. Abėcėlė)

$59.99Price
    bottom of page